تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

وظایف


وظایف رصد مشتمل بر موارد ذیل است:
1ـ شناسایی جریان‌های فرهنگی موجود از ابعاد گوناگون نظیر مبدا و منشا جریان‌ها، زمینه و بسترهای رشد، روند و میزان گسترش، میزان تاثیرگذاری و گروه هدف و مخاطبین جریان‌ها.
2ـ ارزیابی و تحلیل مسایل فرهنگی جامعه در سطوح فرهنگ عمومی و خرده‌فرهنگ‌های کودکان، نوجوانان، جوانان، دانشگاهیان، زنان و نظایر آن از زوایای مختلف .
3ـ تحلیل روند و تغییر و تحولات متغیرها و حوزه‌های مهم و استراتژیک عرصه فرهنگ و پیش‌بینی وضعیت آینده.
4ـ بررسی جامع تاثیرو تاثر حوزه فرهنگ با سایر حوزه‌های نظام اجتماعی نظیر اقتصاد، سیاست و اجتماع و سلامت در ابعاد داخلی و بین‌المللی .
5ـ پیشنهاد سیاست‌های مناسب در قبال جریان‌ها و مسایل فرهنگی نوظهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
6ـ پیشنهاد ابزارها و راهکارهای فرهنگی مناسب برای اعمال این سیاست‌ها به دستگاه‌های فرهنگی ذی‌ربط پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط.
7ـ پی‌آمدسنجی سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.