تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


بررسی یکی از شاخص های مهم سبک زندگی

نظارت و مدیریت بدن


سبک زندگی، ماهیتی فرهنگی داشته و یکی از شاخص های مهم آن، نظارت و مدیریت بدن است.

سبک زندگی، ماهیتی فرهنگی داشته و به کنش­ های مصرفی و انتخاب­ های فرد در حوزه مصرف بستگی دارد. یکی از شاخص ­های مهم در سبک زندگی، نظارت و مدیریت بدن و تمایل به جراحی زیبایی است. یافته­ های یک تحقیق نشان می ­دهد که هرچه سطح تحصیلات بالاتر می­ رود سطح مدیریت بدن نیز افزایش می­ یابد. به عنوان نمونه سطح بالای مدیریت بدن برای تحصیلات پایین حدود 2.3 درصد و برای سطح تحصیلات بالا 53.8 درصد بوده است. در این تحقیق، سطح مدیریت بدن با سرمایه اقتصادی نیز ارتباط معناداری نداشته است و سطح طبقه متوسط با 53.2 درصد بالاترین سطح مدیریت بدن را داشته­ اند.

یافته­ های این پژوهش در رابطه بین معناداری سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن نشان می­ دهد به میزانی که سرمایه فرهنگی افراد افزایش پیدا می­ کند سطح مدیریت بدن در آن ها (69.6) نیز افزایش پیدا می­ کند. از دیگر یافته ­های مهم در این پژوهش این است که خانواده­ هایی که نگرش کاملاً غیرسنتی داشته ­اند، با 60 و 59.5 درصد بالاترین سطح مدیریت بدن را دارا بوده­ اند. در رابطه معناداری بین پایبندی دینی و سطح مدیریت بدن نیز نشان داده شده که کسانی که گرایش غیردینی داشته­ اند با 55.4 درصد بالاترین سطح مدیریت بدن را دارا می­ باشند.

كد خبر:42003
منبع خبر:مرکز رصد فرهنگ و علم
تاريخ خبر:1397/03/09