تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


بررسی عاملی مهم در تغییر روابط و سبک زندگی

وضعیت اشتغال زنان


حضور زنان در فضای بیرون از خانواده، پیامدهای اجتناب ناپذیری برای نوع روابط خانوادگی به دنبال دارد.

یکی از عوامل مهم در تغییر روابط و سبک زندگی در جامعه، میزان و نحوه اشتغال زنان می­ باشد. به طور قطع یقین به میزانی که زنان جامعه درگیر فضای اشتغال و کسب و کار در بیرون از محیط خانواده باشند به همان میزان از نقش اصیل خویش که نقش مادری و تربیتی است، فاصله می­ گیرند. علاوه بر این، حضور زنان در فضای بیرون از خانواده، پیامدهای اجتناب­ ناپذیری برای نوع روابط خانوادگی به دنبال دارد. موضوع امنیت اخلاقی محیط کار به خصوص در بخش­های غیردولتی و عمدتاً مشاغل خدماتی جزو چالش­های اساسی این موضوع می­ باشد. فضای اجتماعی و فرهنگی، به دنبال فرهنگ­سازی و ارزش­گذاری به زنان شاغل در حوزه­ های خدماتی (مانند افزایش زنان راننده) به جای حوزه تولید اقتصادی با هدف خدمت به خانواده و اجتماع است و این تغییر ارزشی منجر به اثرگذاری نامطلوب در عرصه اقتصادی می­ گردد.

از پیامدهای نامطلوب اشتغال کاذب زنان، کاهش تعداد فرزندان در خانواده با پیامدهای بی ­فرزندی و کم­ فرزندی، مؤثر بر حیات فردی و مناسبات خانوادگی آنهاست. در پی این ناهنجاری اجتماعی در حوزه زنان، بروز افزایش فاصله تعاملی میان فرزند و مادر از حیث عاطفی و اخلاقی و تربیتی غیرقابل انکار است، تا جایی که تنها راه حل سلامت عاطفی- روانی فرزند در گرو حضور فیزیکی مادر پیشنهاد شده است. هم­چنین فشار ناشی از کار بیرون از خانه، خستگی زنان و به تبع آن تأثیرات ناخوشایند بر روابط جنسی میان زوجین را نیز در پی خواهد داشت.

آمارها نشان می ­دهد که در طول دو دهه اخیر علیرغم اینکه جمعیت 1/34 برابر گشته، تعداد زنان شاغل در این مدت 2/2 برابر، تعداد زنان جویای کار 2/17 برابر، تعداد محصلین زن 1/44 و تعداد زنان خانه­ دار 1/58 برابر گشته است، که در مقایسه با رشد زنان شاغل و جویای کار، پایین­تر است.

كد خبر:42048
منبع خبر:مرکز رصد فرهنگ و علم
تاريخ خبر:1397/03/23