تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


نگاهی به وضعیت اوقات فراغت:

سیاست فرهنگی و اوقات فراغت


سیاست فرهنگی باید با در نظر داشتن ذوق و عادات مردم موجب ایجاد وسایل سودمند برای گذران اوقات فراغت شود.

رشد شهرنشینی، افزایش زیرساخت­ های ارتباطی از جمله رسانه­ های جمعی، رشد مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاه­ ها و راه ­های ارتباطی را می­ توان از عمده عوامل مؤثر در شکل­ گیری الگوی فراغت دانست. با توجه به روند رو به رشد زیرساخت­ های ارتباطی و رسانه­ ای، ما شاهد نزدیکی هر چه بیشتر ذائقه­ های فرهنگی مردم در مصرف اوقات فراغت هستیم. یکپارچه­ سازی که توسط رسانه­ ها به­ خصوص تلویزیون انجام پذیرفته است را شاید بتوان عامل مهم در این امر دانست. از سویی با نظر سطحی به آمارهای موجود، تغییر الگوی سنتی فراغت به سمت الگوی فراغت­های مدرن مانند تماشای تلویزیون، ماهواره، استفاده از اینترنت و ... به­ وضوح قابل استحصال است.

بر اساس تحقیقات انجام ­شده، فردیت و رشد فردگرایی مهمترین آسیب اجتماعی الگوهای فراغتی مدرن است که می­ تواند در نهاد خانواده و حضور اجتماعی تأثیری تعیین­ کننده داشته باشد. از بین رفتن فرهنگ و آداب و سنن بومی یعنی فقر هویتی و فرهنگی در کشور به­ عنوان یک آسیب جدی دیگر تلقی می­ شود.

دولت­ها باید برای گذران اوقات فراغت افراد امکاناتی را فراهم کنند و گرنه افراد، خود از طرقی که همواره به نفع جامعه نیست راه حل­ هایی پیدا خواهند کرد. بنابراین سیاست فرهنگی باید با در نظر داشتن ذوق و عادات مردم موجب ایجاد وسایل سودمند برای گذران اوقات فراغت و راهنمایی مردم به انتخاب آزادانه آن وسایل باشد.

بدیهی است استفاده از ظرفیت­های دینی و فرهنگی و احیای فعالیت­ های فراغتی بومی که غالباً به­ صورت جمعی است می­ تواند از آسیب­ های جدی فردگرایی در اوقات فراغت که محصول فرهنگ مدرن می ­باشد، بکاهد. دفع آسیب­ های جدی در عرصه رسانه­ های جمعی و شبکه­ های اجتماعی و ارائه بستری سالم و مناسب با اهداف فرهنگی نظام و ملحوظ داشتن اقتضائات امروزین فن ­آوری­ های رسانه­ ای نیز از جمله اولویت­ های ضروری جهت اقدامات مؤثر در این زمینه می­ باشد.
كد خبر:42506
منبع خبر:مرکز رصد فرهنگ و علم
تاريخ خبر:1397/08/12