تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

معرفی


 هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي در سال 1379 بر اساس وظايف شوراي عالي انقلاب تشكيل شد. هدف‌هاي ارزيابي وضع فرهنگي و علمي كشور در ماده‌ى (1) آيين‌نامه‌ى اين هيأت بدين شرح تعيين شده است:
1. نيل به تصوير واقعي از وضعيت فرهنگي و علمي كشور در قالب گزارش‌هاي سالانه به‌منظور اطلاع مردم و مسئولان از موقعيت و روند فرهنگي و علمي كشور در عرصه‌ى داخلي و بين‌المللي.
2. تشويق و ترغيب دست‌اندركاران فرهنگي و علمي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظايف.
3. پيشنهاد راهكارهاي مناسب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي رفع مشكلات و ارتقاي معيارهاي فرهنگي و علمي.
4. ايجاد نظام هماهنگ ارزيابي فرهنگي و علمي با استفاده از همه‌ى تجارب و امكانات موجود كشور.
گستره‌ى ارزيابي شامل فعاليت‌هاي دولتي و غيردولتي در عرصه‌ى فرهنگي و علمي و در بخش‌هاي زير صورت مي‌پذيرد: تعليم و تربيت، علم و فناوري، فرهنگ و هنر و ارتباطات سطوح ارزيابي، به دو سطح كلان و خرد به شرح ذيل تفكيك شده است:
ارزيابي كلان: در اين سطح وضع فرهنگي، علمي، آموزشي و پژوهشي كشور در مقياس ملي ارزيابي مي‌شود و وضعيت هر يك از بخش‌ها (تعليم و تربيت، علم و فناوري، فرهنگ و ارتباطات) بصورت كلي و فراتر از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوط به آن بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين ارزيابي بايد روند بخش‌هاي مذكور و موقعيت نسبي هر يك را در عرصه‌ى بين‌المللي معين كند.
ارزيابي خرد: در اين سطح وضعيت دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوط به هر بخش و در مقايسه با هم ارزيابي مي‌شود. اين ارزيابي بايد در نهايت به رتبه‌بندي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مشابه منجر گردد.